การเดินทาง

การเข้าถึงข้อมูลเดิน 2 นาทีจากทางออกหมายเลข 3 สถานีสุสุคิโนะ รถไฟใต้ดินสายนัมโบคุ หรือจากทางออกหมายเลข 4 สถานีโฮซุยสุสุคิโนะ สายโทโฮ